Tijdelijke inrichting

Als een markant gebouw verdwijnt uit de stad, is er – in ieder geval tijdelijk – sprake van een gat dat achterblijft. De opdracht aan Zeestad is om het gat zo kort mogelijk in de stad aanwezig te laten zijn en in ieder geval om de tijdelijke situatie goed te benutten. Het terrein blijft dus niet braak liggen, maar wordt zo snel mogelijk ingevuld. Er wordt alvast vooruit gekeken naar de toekomstige situatie, als hier het Stadspark verder wordt gerealiseerd. Ook is er een oplossing voor de verkeersafwikkeling die de bouw van De Zusters met zich mee brengt. Na de zomer 2016 start het werk om het gebied ook tijdelijk goed te laten functioneren. De noordzijde van de weg krijgt alvast gras met bomen. Aan de zuidzijde van de weg wordt de erfgrens van de nieuwe bebouwing aangegeven met schanskorven.In het gebied tussen de schanskorven wordt een tijdelijke parkeerplaats gerealiseerd. Het andere deel zal in gebruik worden genomen als bouwplaats.

Jaarverslag Zeestad 2016