Stationsgebied

In de tweede helft van 2016 is het ontwerp voor het stationsgebied uitgedetailleerd en is het werk aanbesteed en gegund aan Ooms Construction. Na de presentatie aan omwonenden in het voorjaar, is het uiteindelijke ontwerp in december aan de omwonenden gepresenteerd. In de presentatie was aandacht voor de wijzigingen die waren doorgevoerd, de uitvoering, de bereikbaarheid en veiligheid van de omgeving en de planning en fasering. De uitvoering start in januari 2017. Het stationsgebied wordt een aantrekkelijke entree van de stad. In vormgeving en materialisatie komt de as station-Willemsoord via de Beatrixstraat samen met de as station-Zeedijk via het Stadspark. Er is veel ruimte voor groen en veel aandacht voor de verschillende weggebruikers: voetgangers, fietsers en automobilisten. Het ligt in de bedoeling de heringerichte Stationslocatie net voor Sail Den Helder in juni 2017 op te leveren.

Jaarverslag Zeestad 2016