Nieuwbouw Beatrixstraat

De Beatrixstraat heeft inmiddels al een aardige gedaantewisseling ondergaan. Sommige panden zijn helemaal opgeknapt of nieuw gebouwd; zoals bijvoorbeeld Zoetelief of Diverzo. Op de Kop zijn de prioritaire projecten afgerond. Bij Halter Sluisdijk is in 2016 enige vertraging ontstaan bij de sloop van de bestaande panden. Een steunconstructie voor belendend vastgoed maakte het mogelijk de grond toch volgens planning te leveren aan Wsdh, die in 2017 zal starten met de bouw van de Hofdame. De commerciĆ«le ruimte op de begane grond brengt de gewenste clustering van winkels in het Stadshart dichterbij. Als laatste project op de Kop worden de plannen voor het Kannonenpleintje voorbereid. Hier komt een markant gebouw “De Kamerheer” dat het laatste gat opvult en daarmee de stedelijke structuur weer aanvult.

Jaarverslag Zeestad 2016