Molenplein

Een van de opdrachten van de stedelijke vernieuwing is het herstellen van de grachtengordel. Dit deel van Den Helder heeft zwaar te lijden gehad tijdens WOII en is daar nooit helemaal van hersteld. De ontwikkeling van het plan is complex omdat de grachtengordel ook een beschermd stadsgezicht is en nieuwe plannen uiterst zorgvuldig ingepast moeten worden. Het plan Molenplein is opgedeeld in drie fases, waarvan de eerste fase al geruime tijd wordt bewoond. Een deel van fase 3 bestaat uit nul-treden woningen en een deel uit een woontoren met herenhuizen. De bouw van fase 3A start met de nul-treden woningen die in december 2016 gereed zijn gekomen. Zeestad heeft aansluitend de openbare ruimte heringericht. De verwachting is dat in 2017 gestart zal worden met de bouw van de woontoren.

Jaarverslag Zeestad 2016