Melkfabriek

Met de voltooiing van de Melkfabriek door Wsdh is het laatste gat in de grachtengordel gevuld. Dit project maakte deel uit van het plan om oude fabriekslocaties weg te saneren uit het Stadshart en in te vullen met passende woningbouw. Alle gelande locaties uit Fase 1 Plus van het Uitwerkingsplan zijn ingevuld. Het doel van deze projecten om nieuwe woonmilieus te realiseren en ook gezinnen naar het Stadshart te trekken, is bereikt. Dit is bijvoorbeeld te concluderen uit het feit dat bij de Thorbeckeschool inmiddels een noodlokaal is bijgeplaatst op het schoolplein. Het schoolplein zal begin 2017 verder door Zeestad worden ingericht, nu het niet langer in gebruik is als opslagruimte voor bouwmateriaal. Samen met de school is de inrichting bedacht. Buiten schooltijd spelen buurtkinderen op het plein.

Jaarverslag Zeestad 2016