Logementsgebouw

Het Waddenfonds maakt een groot aantal van de projecten op en rond de Stelling mogelijk. Den Helder, met Willemsoord, functioneert als Poort naar de Wadden. Juist die ligging aan zee was tijdens WOII een zorg voor de Duitse bezetter. Om zich te beschermen tegen aanvallen vanaf zee, bouwden zij de 5200 kilometer lange Atlantikwall. Inmiddels is ook dit deel van onze geschiedenis tot erfgoed verklaard en zijn de pogingen tot herstel ingezet. Met de andere Waddenkustprovincies is het project ‘Atlantikwall in het Waddengebied’ tot stand gekomen. Fysiek gaat het om zes plekken, waarvan het logementsgebouw in Huisduinen er één is. In 2016 is de subsidie beschikt om het Logementsgebouw te herstellen tot museum met toevoeging van rendabele  exploitabele functies. Een plan is inmiddels uitgewerkt.

Jaarverslag Zeestad 2016