Halter bellevue

Wonen aan het park, een clustering van winkels en een centrale parkeervoorziening op de plek van de voormalige schouwburg. Halter Bellevue is een spilproject in de hele stedelijke vernieuwing. Het plan is opnieuw bekeken in relatie tot de plannen in de omgeving zoals het Anton Pieckplein en het Prinsenkwartier (voormalig VBM locatie). Zeestad is gebiedsregisseur waarmee de afstemming tussen de projecten is geborgd. Zeestad koopt vastgoed aan, sloopt gebouwen en maakt kavels bouwrijp. Wat betreft kwaliteit stelt Zeestad de stedenbouwkundige randvoorwaarden vast. Ook heeft Zeestad een rol gespeeld bij de architectenselectie. In 2016 is de oude schouwburg gesloopt. De aankoop van het vastgoed aan de Spoorstraat vordert gestaag. In 2017 kan de bouw, gefaseerd, van start gaan.

Jaarverslag Zeestad 2016