De Zusters

Een nieuwe invulling van de voormalige Zusterflat is een project van Woningstichting. Het plan sluit mooi aan bij het Uitwerkingsplan. Zeestad heeft Wsdh geassisteerd bij de selectie van de architect en het bouwvergunningstraject. Om de uitvoering van het bouwproject mogelijk te maken, is met voorrang een ontsluiting door het toekomstige park gemaakt. De uitvoering heeft vertraging opgelopen doordat de bouwsector weer aantrekt, dit heeft langere levertijden van de materialen tot gevolg.

Jaarverslag Zeestad 2016