De openbare ruimte

Een goed gevoel in de stad begint vaak met een knappe straat. In 2016 zijn een aantal projecten in de openbare ruimte tot stand gekomen. Spoorstraat-Oost heeft een nieuw profiel gekregen, met brede trottoirs aan beide zijden. Dit betekent ook dat het verkeer in dit gebied nog slechts één richting op kan rijden. Vooruit lopend op de situatie rondom het Anton Pieckplein wordt de rijrichting in dit gebied omgedraaid. De gemeente heeft in 2016 de besluiten hierover genomen. Bij de bibliotheek, op de kop van de Beatrixstraat, is de verkeersituatie ook gewijzigd. Ook hier domineren nu brede trottoirs en is de aparte afslag naar de Weststraat verdwenen. Nu het plan Melkfabriek is voltooid, kan ook de herinrichting van de Molenstraat worden voorbereid en zijn er plannen voor de Bierstraat bedacht. Door de Spoorstraat door te trekken via de Bierstraat naar Willemsoord, wordt de as Station – KIM weer benadrukt. Een plan dat hierbij in het verlengde ligt is het herstellen van het Schuine Pad. In najaar 2017 zal dit project worden uitgevoerd.

Jaarverslag Zeestad 2016