Bibliotheek School 7

Een van de nieuwe publieke gebouwen uit de stedelijke vernieuwing is de bibliotheek op de hoek van de Beatrixstraat – Weststraat. Dit is een verplaatsing vanaf het Bernhardplein, waar het gebouw inmiddels een andere invulling heeft gekregen. De bibliotheek is nu een belangrijke stepping stone tussen winkelgebied en cultuurcluster op Willemsoord. In mei is de bibliotheek feestelijk geopend wat te merken was in het hele Stadshart. De ontwikkeling van de bibliotheek is volgens planning verlopen. Zeestad onderzocht de haalbaarheid en stelde de stedenbouwkundige randvoorwaarden op nam de onrendabele top van de stichtingskosten voor haar rekening. Ook bij de selectie van de architect speelde Zeestad een rol. Het gekozen architecten bureau Drost+VanVeen stond een samensmelting van de oude School 7 met nieuwe architectuur voor. Door in de planvorming veel aandacht te hebben voor de binnen architectuur is de bieb een echte huiskamer van de stad geworden. Al met al een project waar Wsdh – terecht – veel lof voor ontvangt.

Jaarverslag Zeestad 2016