Anton Pieckplein

Het Anton Pieckplein vult een bijzondere positie in binnen de plannen van Zeestad. In eerste instantie geen project binnen de kaders van het Uitwerkingsplan, is het door een raadsinitiatief op de agenda gekomen. Zeestad vervult op verzoek van de gemeente een rol in de ontwikkelingen. Aan de hand van participatie met de omwonenden zijn randvoorwaarden voor het nieuwe project besproken. Het vastgoed wordt opgeknapt door particulieren en Wsdh. De openbare ruimte wordt aanvullend in opdracht van de gemeente door Zeestad ingericht. Een nieuw verkeersplan is gemaakt. Het plan is in uitvoering.

Jaarverslag Zeestad 2016