Voorwoord

Met het jaarverslag van Zeestad ontvangt u ieder jaar een visitekaartje van de stedelijke vernieuwing in Den Helder. Met steeds een andere invalshoek is het jaarverslag een waar collectorsitem. Toch hebben wij besloten om het dit jaar anders te doen. Dit jaar presenteren wij u ons jaarverslag online. Nog steeds een visitekaartje natuurlijk, maar dan wel vooral over wat wij het afgelopen jaar hebben gepresteerd. Niet alleen sluiten wij hiermee aan bij de wens van onze aandeelhouders om onze verslagen digitaal te ontvangen. Ook geven wij gehoor aan de publieke oproep om duidelijker verslag te leggen over de verrichtingen van afgelopen jaar. Onze cijfers zijn inmiddels al vastgesteld door de aandeelhouders en openbaar gemaakt. Dit digitale verslag is een relaas in woord en beeld aangevuld met de balans en de controleverklaring van de accountant. 

Het is dit najaar alweer 10 jaar dat Zeestad aan het werk is in Den Helder. In die 10 jaar is de ontwikkeling van de stad in een stroomversnelling gekomen en is een nieuwe, positieve dynamiek voelbaar en zichtbaar voor ondernemers, inwoners en bezoekers. Op een later tijdstip dit jaar neem ik u nog graag een keer mee langs alle projecten die wij zijn gestart en die wij hebben opgeleverd in deze 10 jaar. Natuurlijk gaan niet alle projecten van een leiendakje, ondervinden wij zo nu en dan fikse weerstand op de vooruitgang en soms moeten wij iets loslaten wat niet haalbaar blijkt. In deze 10 jaar hebben wij vooral in Woningstichting Den Helder een vooruitstrevende en betrouwbare partner gevonden. Samen met hen hebben wij talloze projecten gerealiseerd. En hoewel de omstandigheden voor Wsdh zijn veranderd vanwege nieuwe wetgeving, blijft zij nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de stad. Het afgelopen jaar zijn de banden met de gemeente ook verder aangehaald. Projecten die niet in de eerste fase van het Uitwerkingsplan vallen, vonden doorgang door directe opdrachten vanuit de gemeente, inclusief de benodigde budgetten. Zo bouwden wij ook het afgelopen jaar aan de stad. En hoewel het einde van de eerste fase in zicht komt, is het werk in de stad nog niet klaar. Wij staan aan de vooravond van nieuwe beslissingen. Wij wachten af wat daar uit komt.

Ik nodig u uit om in ieder geval de projecten van afgelopen jaar nader te bekijken. En als u het de moeite waard vindt, zou ik het leuk vinden om van u te horen, welk project wat u betreft de meeste impact heeft. Ik heb zelf een paar favorieten, maar ik laat mij graag door u verrassen.

Ferdinand Vreugdenhil

Directeur-bestuurder Zeestad CV/BV 

 

“De stedelijke vernieuwing in Den Helder verloopt
volgens plan. Verbindingen (af)maken en versterken
met focus op kwaliteit, dat verdient deze stad.”

 

Jaarverslag Zeestad 2016